Yritys

Valppaan palveluiden ydinajatus on ”Askel eteenpäin”. Yritys tarjoaa palveluita, joiden yhteisenä nimittäjänä ovat erilaiset ihmiset ja heidän auttamisensa ratkaisukeskeisesti. Tämä tarkoittaa konkreettista apua, opetusta ja malleja, joiden avulla tienristeyksessä oleva henkilö voi löytää oman tiensä eteenpäin. Kohderyhmiä ovat apua tarvitsevat nuoret ja perheet, vanhukset ja heidän omaisensa, maahanmuuttajat ja perusopintoja suorittavat aikuiset.


Kun toimitaan erilaisten henkilöiden kanssa, se edellyttää ohjaajalta, työntekijältä ja opettajalta vähän enemmän. Asettuminen toisen asemaan vaatii tahtoa. Kun vastassa on ihminen toisenlaisesta elämäntilanteesta, toisesta kulttuurista tai voimavaroiltaan heikompi yksilö, pitää uskaltaa ajatella toisin. Jotta voi ymmärtää, pitää suvaita. Jotta voi auttaa, pitää tutustua. Jos haluaa tuloksia, pitää nähdä ihminen kokonaisuutena. Ei vain sen hetkistä tilannetta määrittävää ominaisuutta: vaikeaa elämäntilannetta, vähäisiä voimavaroja, pakolaisuutta tai kielitaidottomuutta. Ihminen ei ole massaa, vaan yksilö. Kun kohtaa kokonaisen yksilön, voi antaa tukea askeleisiin eteenpäin.


Valppaan keskeinen ohjenuora on ajatus yhteisestä vastuusta: me kaikki olemme vastuussa paitsi itsestämme, myös toisistamme. Omaa vastuuta ei voi siirtää toiselle. Yhteiskunta, yhteisö tai perhe; ne kaikki toimivat, jos ihmiset ottavat vastuun itsestään ja yhteisöstään. Siksi myös kaikkien palveluiden ytimessä on vaade toimia ja tehdä itse, ei vain tulla autetuksi. Näin lähtevät askeleet suuntautumaan eteenpäin.