Etsivä Nuorisotyö

 

Etsivä nuorisotyö sisältyy Valpas-nuorten työpajan valmennuspalveluihin ja sen lähtökohtana on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja ohjata häntä hänelle oikeanlaisten ja oikeanaikaisten palvelujen piiriin, jotka edistävät hänen itsenäistymistään, kasvuaan ja kokonaisvaltaista elämänhallintaansa. Tavoitteena on lisäksi tukea nuoren pääsyä koulutukseen tai työelämään. Etsivä nuorisotyöntekijä tekee työtä verkostossa ja erilaisissa nuorten toimintaympäristöissä sekä jalkautuu sinne missä nuoret ovat. Etsivä nuorisotyö on nuorelle aina vapaaehtoista.

 

Etsivä nuorisotyöntekijä
Tomi Telinkangas
044 757 5654
tomi.telinkangas@valpasratkaisut.fi
Löydät Tomin myös Facebookista: Lieksan Etsivä Nuorisotyöntekijä Tomi