Aikuisten perusopetus

Suomessa kaikilla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen iästä riippumatta. Aikuisperusopetuksessa opiskelevalle räätälöidään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tämä perustuu opiskelijan pohjatietoihin ja –taitoihin. Opinnot kestävät 1-3 vuotta riippuen opiskelijan lähtötasosta.

 

Olemme yli 20 vuoden ajan kehittäneet maahanmuuttajille tarkoitettua suomenkielen ja –kulttuurin koulutusta. Monilla näistä opiskelijoista puuttuu myös peruskoulua vastaava tutkinto omassa maassaan. Yhdessä kielenopetuksen ohella olemme 2000-luvulla erikoistuneet antamaan aikuisten perusopetusta näille maahanmuuttajille.


Perusopetuksen alkuvaiheen opinnot
Ennen varsinaisia aikuistenperusopintoja opiskelija voi tarvittaessa suorittaa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot, jotka kestävät yhden lukuvuoden. Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe vastaa vuosiluokkien 1-6 taitotasoa. Alkuvaiheen opintojen laajuus on vähintään 19 kurssia. Aikuisperusopetuksen alkuvaiheeseen ei ole kielitaitotasovaatimusta maahanmuuttajille.

 

Aikuisten perusopetus
Aikuisten perusopetus vastaa vuosiluokkia 7-9 ja sen laajuus on vähintään 44 kurssia. Varsinainen aikuisperuskoulu sopii myös niille maahanmuuttajille, joiden suomen kielen kielitaso on A 2.2.

 

Opetusmallin perusta:

  • Suomalaisen perusopetuksen pääasiat; tiedot ja taidot jotka ihmisillä on keskimääräisesti peruskoulun jälkeen
  • Yleissivistys: kyky arvioida itse asioita ja olla riippumaton
  • Tavoitteellisuus: jatko-opinto kelpoisuus, hyvä sijoittuminen toisen asteen koulutuksiin
  • Kielitietoinen opettaminen kaikissa aineissa: kielitaito avaa mahdollisuuksia

 

Ohjaamme kokonaisvaltaisesti:

  • Panostamme opiskelijahuoltoon: oma kuraattori, oma opo, terveydenhuoltopalvelut. Opiskelija tuntee olevansa tärkeä. Opiskelijan kokonaisvaltainen tuki maksaa itsensä takaisin yhteiskunnallisesti.
  • Yhteisöllisyys: jokaisella on oma vastuu itsestä ja yhteisöstä. Ei voi vain ottaa, pitää myös antaa.
  • Opettajien ja henkilökunnan koulutus: opetusmenetelmät ja ratkaisukeskeinen toimintamalli

 

Oletko kiinnostunut opetuksesta, joka edistää kotoutumista ja integroitumista yhteiskuntaamme? Ota yhteyttä, jos haluat ohjata meille opiskelijoita, ostaa kokonaispalvelua tai lähettää opettajan oppimaan lisää.
Yhteystiedot:
Jannamari Tillonen
puh. 0405194729
jannamari.tillonen@valpasratkaisut.fi