Lastensuojelun perhetyö ja avopalvelut

 

Yksikkömme tarjoaa seuraavia lastensuojelun avopalveluita:

 

Perhearviointi:

 • Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä 

 • Arviointi tehdään yhdessä perheen kanssa

 • Miten perheen arki sujuu (perheen järjestäytyminen)

 • Minkälaista on perheen elämä (perheen ominaisluonne)

 • Minkälaiset ovat perheenjäsenten väliset suhteet; miten perheessä vastataan lasten muuttuviin tarpeisiin ja miten vanhemmuus toimii

 • Mikä on perheen toimintakyky

 

 

Tukihenkilötoiminta:

 • Lapsille ja nuorille, joille oman lähipiirin aikuiset eivät pysty tarjoamaan riittävästi aikuisen aikaa ja ohjausta tai virike- ja harrastustoimintaa

 • Tavoitteena on aikuisen läsnäolon ja jakamattoman huomion tarjoaminen, mielekkään harrastuksen etsiminen ja toteuttaminen tai itsenäistyvän nuoren ohjaus ja neuvonta arjen asioiden hoitamisessa

 • Toiminnan kestosta ja tiheydestä sovitaan asiakkaan ja palvelua ostavan tahon kanssa

 • Tukihenkilönä toimii avopalveluohjaaja

 

 

Neuropsykiatrinen valmennus:

 • Valmennuksessa pyritään löytämään vahvuudet, voimavarat ja saamaan ne käyttöön

 • Arjen elämänhallintaa, ihmissuhdetaitoja ja itsetuntoa kehittävä terapeuttinen, ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänlaatua edistävä kasvatus- ja ohjausmenetelmä

 • Soveltuu esim. henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (ADHD, Asperger, autismi, Tourette tms.)

 • Valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, joka perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen ajatteluun

 

Kysy lisää avoperhepalveluista Piia Räty puh. 044 493 1171. Avoperhepalvelutarjontaa ei ole toistaiseksi.

 

 

tukihenkilo2