Lisää työpajatoiminnasta

 

Pajajakso rakentuu yksilö-, ryhmä- ja työvalmennuksesta.

 

Yksilövalmennuksessa saat ohjausta ja tukea mm. arjen asioissa, tavoitteiden toteutumisessa ja suunnitelmien tekemisessä.

 

Ryhmävalmennuksessa saat mahdollisuuden harjoitella sosiaalisia taitoja turvallisessa ympäristössä sekä pääset tutustumaan eri menetelmin tehtävään ryhmämuotoiseen toimintaan.

 

Työvalmennuksessa pääset harjoittelemaan työelämätaitoja ja saat ohjausta eri työtehtävissä eri pajoilla; kädentaitojenpajoilla, keittiöpajalla, siivous- ja puhtaanapitopajalla, ulko- ja kunnossapitopajalla ja it-pajalla.