Perhearviointi

 

 Perhearviointi - perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä

- tutkitaan yhdessä perheen kanssa

       * miten perheen arki sujuu(perheen järjestäytyminen) ja

       * minkälaista on perheen elämä(perheen ominaisluonne)

       * minkälaiset ovat perheenjäsenten väliset suhteet;miten perheessä vastataan lasten muuttuviin tarpeisiin ja miten vanhemmuus toimii sekä

       * mikä on perheen toimintakyky

- voimavarat ja vahvuudet - toivo, motivaatio ja sitoutuminen

 

Perhearviointi on

- lapsikeskeinen ja perustuu lapsen kehitykseen

- lähestymistavaltaan ekologinen, lasta tuetaan ja hoidetaan hänen omassa kehitysympäristössääm yhteydessä hänelle kuuluviin ihmissuhteisiin sekä arkeen

- tasa-arvoinen, läpinäkyvä

- edellyttää työskentelyä perheiden ja lasten kanssa

- perhe on aktiivisena osallistujana, mahdollisuus tulla uudelleen määritellyksi

- käsittelee yhtälailla voimavaroja kuin vaikeuksia

- soveltuu käytettäväksi moniammatillisessa palvelujen tarjonnassa

- puolistruktusoitu menetelmä, joka on hyvin sovellettavissa

- arviointi on hoidollinen ja interventiivinen prosessi. 

 

Kysy lisää perhearvioinnista, Tero Räty p. 040 533 1666. 

 

Liekkia