Neuropsykiatrinen valmennus

 

Löydä vahvuudet ja voimavarat - ota ne käyttöön


Neuropsykiatrinen valmennus on arjen elämänhallintaa, ihmissuhdetaitoja ja itsetuntoa kehittävä terapeuttinen, ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänlaatua edistävä kasvatus- ja ohjausmenetelmä. Se sopii erityisesti henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia eritysivaikeuksia (ADHD, Asperger, autismi, Tourette ym.). Valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, joka perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen ajatteluun. Näin ollen tulevaisuuteen suuntautuminen sekä toiveikkuuden ja voimavarojen etsiminen ja tukeminen kuuluvat olennaisesti valmennuksen luonteeseen.


Nepsy – valmennuksen tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän vaikeuksiin, esimerkiksi koulunkäynnin tai kodin arjen haasteisiin. Valmennuksen tavoitteet, työskentelytavat ja aikataulutus sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Alaikäisen lapsen ja nuoren kohdalla olennainen osa valmennusta on vanhempien tukeminen.


Itsenäistyvän nuoren kohdalla valmennuksellisin työmenetelmin voidaan tukea hänen arjen hallinnan taitojaan ja vastuunottoa omasta elämästä.


Nepsy-valmennusta antaa kyseisen koullutuksen saanut työntekijä. Valmennus tapahtuu siellä missä valmennettava on ja missä muutosta halutaan saada aikaiseksi; esimerkiksi kotona, koulussa tai harrastuksissa. Nepsy-valmennus on Lastensuojeluyksikkö Liekin ohjaajien kuntouttava työote.

 

nepsy2