Ammatillinen tukihenkilötoiminta

 

Ollaan läsnä ja toimitaan yhdessä

 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu sellaisille lapsille ja nuorille, joille oman perheen ja muun lähipiirin aikuiset eivät pysty tarjoamaan riittävästi aikuisen aikaa ja ohjausta tai virike- ha harrastetoimintaa. Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on aikuisen läsnäolon ja jakamattoman huomion tarjoaminen, mielekkään harrastuksen etsiminen ja toteuttaminen tai itsenäistyvän nuoren ohjaus ja neuvonta arjen asioiden hoitamisessa.

 

Tukihenkilötoiminnan kestosta ja tiheydestä sovitaan asiakkaan ja palvelua ostavan tahon kanssa. Tukihenkilönä toimii avopalveluohjaaja.

 

 tukihenkilo