Lastensuojeluyksikkö Liekki

Tunnista taakkoja, etsi voimavaroja ja vahvuuksia, löydä ratkaisuja


Jokainen perhe kohtaa arjessaan erilaisia haasteita ja ongelmia. Aina emme jaksa, ehdi tai osaa puuttua käyttäytymiseen tai toimintamalleihin, jotka vahingoittavat perheenjäsenten keskinäisiä suhteita tai elämää. Joskus kuormittavat tilanteet kasaantuvat päällekkäin. Lisäksi menneisyyden taakat voivat olla painolastina nykyisyydelle.


Valppaan lapsiperhepalvelut tarjoavat perheille tarpeenmukaista ja räätälöityä tukea erilaisiin lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen huolenaiheisiin, vanhemmuuden haasteisiin sekä perheessä esiintyvien ristiriitojen selvittelyyn. Muutos mahdollistuu parhaiten, kun työskentelyn lähtökohtana on erilaisten perhesysteemissä vaikuttavien ilmiöiden, sukupolvelta toiselle siirtyvien mallien sekä laajempien ympäristö- ja yhteiskuntatekijöiden ymmärtäminen.


Kuormitusta ja haavoittuvuutta aiheuttavien tekijöiden tunnistamisen lisäksi ensisijaisen tärkeää on etsiä niitä perheen voimavaroja ja vahvuuksia, joiden pohjalle muutosta voidaan rakentaa. Joskus riittävän muutoksen perheen vuorovaikutuksessa ja arjessa voi käynnistää jo se, että perheenjäsenten ymmärrys oman perhetaustan vaikutuksesta sekä toistensa tarpeista, toiveista ja tunteista lisääntyy. Joskus voidaan tarvita paljon konkreettisempaa ja arkisempaa työtapaa, esimerkiksi vaihtoehtoisten toimintamallien harjoittelua. Ja joskus lapsi tai nuori tarvitsee niin vankkaa perheen ulkopuolista tukea, että häntä ja hänen perhettään parhaiten auttava ratkaisu on nuoren sijoittaminen joko lyhyelle tai pitkäaikaiselle laitosjaksolle. Jotta työskentely olisi tuloksellista, tarvitaan tällöinkin perhekeskeistä työotetta.

 

Kun otetaan askel kerrallaan, myös jokin muuttuu askel kerrallaan. Ota askel eteenpäin Valppaan lapsiperhepalveluiden avulla!

 

lapsiperhepalvelut3