Huoltajalle ja läheiselle

 

Luotettava:

 • Tarkestellaan tilannetta lapsilähtöisesti yksilölliset tarpeet huomioiden
 • Lapsen ja perheen voimavarojen tukeminen ja positiivisten voimavarojen vahvistaminen
 • Kasvuolosuhteiden turvaaminen
 • Ammattitaitoinen henkilökunta

 

Hyvä paikka nuorelle:

 • Tuetaan lapsia ja nuoria harrastustoiminnassa
 • Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
 • Uudet kodinomaiset tilat, jokaisella lapsella ja nuorella on oma huone
 • Vahva tuki arkisissa asioissa

 

Läheiset ovat tärkeitä:

 • Yhteydenpito läheisiin viikoittain
 • Työtä tehdään yhdessä lapsen ja perheen kanssa
 • Perheelle tukea kasvatukseen asiantuntemuksella

 

 

 

huoltajille2