Sosiaalista vahvistamista

27.04.2017

SosVa-hanke

Lieksassa on alkanut 1.3.2017 kaksi vuotta kestävä Sosiaalisen vahvistamisen toimintamallin kehittäminen Lieksan alueella -hanke, SosVa-hanke.

Hanke on tarkoitettu 15-29 -vuotiaille lieksalaisille nuorille ja nuorille aikuisille. Hankkeen päätavoitteena on kehittää nuorten sosiaalista toimintakykyä ja kokonaisvaltaista osallisuutta lisäävä sosiaalisen vahvistamisen malli, joka vähentää hankkeen kohderyhmään kuuluvien syrjäytymistä ja huono-osaisuutta. Lisäksi tavoitteina ovat kohderyhmän nuorten sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen, palauttaminen tai saavuttaminen, sekä hyvinvoinnin, liittymishalun ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääntyminen.

 

Hankkeessa tarjotaan nuorille yksilölähtöistä, intensiivistä ja pitkäjänteistä tukea ja ohjausta. Hankkeen toiminta muotoillaan käyttäjälähtöiseksi, eli nuorten tarpeiden mukaiseksi kuuntelemalla ja kuulemalla nuorten tarpeita, ja järjestämällä toiminta niiden mukaan. Hankkeen tehtävä on tunnistaa nuorten haasteet, sekä löytää nuorten vahvuudet ja voimavarat ja ottaa ne käyttöön. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa, ja täydentää jo olemassa olevia nuorille suunnattuja palveluja.

SosVa-hanketta hallinnoin Lieksan kristillinen opisto, ja sen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Siun Sote ja Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry.

 

Hankkeen yhteystiedot

Hankepäällikkö
Heidi Hämäläinen puh: 050 558 7631
heidi.hamalainen@lkro.fi

Hanketyöntekijä
Paula Niskanen puh: 040 620 8929
paula.niskanen@lkro.fi

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle